3.3 Proměny muzejního fenoménu v českých zemích


3.3.1 Muzejní fenomén stavovské společnosti

3.3.2 Muzejní fenomén v období pozdního osvícenství a romantismu (1800–1850)

3.3.3 Muzejní fenomén a občanská společnost (1850–1890)

3.3.4 Muzejní fenomén období moderny (1890–1914)

3.3.5 Muzejní fenomén a Československá republika (1918–1945)